เอปสัน

ศูนย์บริการลูกค้า 026 859 899
สำนักงานใหญ่ 026 859 888

•ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำในอาณาจักรแห่งระบบภาพดิจิตอล
•มุ่งมั่นเพื่อบรรลุสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ตามแนวคิดของการสร้างนวัตกรรมระบบภาพดิจิตอลซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ภาพบนกระดาษ (เครื่องพิมพ์และผลิตภัณฑ์ด้านภาพอื่นๆ), ภาพบนจอฉายภาพ (มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับบ้านและสำนักงาน รวมทั้งอุปกรณ์ด้านภาพอื่นๆ), ภาพบนอุปกรณ์สนับสนุน (จอภาพ, เซมิคอนดักเตอร์, อุปกรณ์ด้านเลนส์, อุปกรณ์ควอตซ์, อุปกรณ์เครื่องผสมไฟฟ้า) และภาพบนกระจก (จอแสดงผลแบบเคลื่อนที่) เพื่อขยายอาณาจักรของเราทั้งในด้านสำนักงานและอุตสาหกรรม และตลาดแนวดิ่ง
•รักษาสถานะความเป็นผู้นำในหัวใจของผู้ใช้ภาพถ่ายดิจิตอลส่วนบุคคล
•เพิ่มความพยายามที่ต่อเนื่องของเราในการมุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม

Service quality

0%

Rating

00/5

ความคิดเห็น

0

Visits

1607


ลงความคิดเห็นของคุณ

250 ตัวอักษรที่เหลืออยู่

Rating of เอปสัน ´s customer service

Are you satisfied with เอปสัน´s customer service?