นิสชิน

Phone

023 080 360

ศูนย์บริการลูกค้า1 023 080 360
ศูนย์บริการลูกค้า3 023 080 362
ศูนย์บริการลูกค้า2 023 080 361

ชิกเก้น ราเมน ถูกผลิตขึ้น ถือเป็นครั้งแรกของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ถือกำเนิดขึ้น และหลังจากนั้น จึงเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น นิสชิน ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด

Service quality

0%

Rating

00/5

ความคิดเห็น

0

Visits

1803


ลงความคิดเห็นของคุณ

250 ตัวอักษรที่เหลืออยู่

Rating of นิสชิน ´s customer service

Are you satisfied with นิสชิน´s customer service?