บริษัท พี.บี. ทราเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์ จำกัด

ศูนย์บริการ(กรุงเทพ) 025 381 811
สำนักงานใหญ่1 053 712 884
สำนักงานใหญ่2 053 742 844

โยบาย บริษัท พี.บี. ทราเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์ จำกัด มีหน้าที่บริการจัดการให้นักท่องเที่ยวได้รับ ความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร ที่พัก ยานพาหนะ มัคคุเทศก์ และรายการนำเที่ยว ที่ได้คุณภาพ มาตรฐานสากล พี.บี. ทราเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์ ไม่ขายทัวร์ ที่ไม่มีคุณภาพ ราคาถูก สำหรับรายการพิเศษ โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินและห้องลดราคา แต่ไม่ได้ลดคุณภาพ

Service quality

0%

Rating

00/5

ความคิดเห็น

0

Visits

1602


ลงความคิดเห็นของคุณ

250 ตัวอักษรที่เหลืออยู่

Rating of บริษัท พี.บี. ทราเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์ จำกัด ´s customer service

Are you satisfied with บริษัท พี.บี. ทราเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์ จำกัด´s customer service?