จงหัวโตเป่า

ศูนย์บริการ 081 790 7697

เพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่จากไข่มุก จง หัว โต เป่า ได้นำวัวัฒนาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ เพาะเลี้ยง ไข่มุกให้มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อนำไข่มุกนั้นมาสกัดให้เป็นของเหลว เรียกว่า ไข่มุกน้ำสกัด ( Pearl Hydrolysate) กลั่นนาน 48 ชั่วโมง ทำให้สดวกในการบริโภค

Service quality

0%

Rating

00/5

ความคิดเห็น

0

Visits

1811


ลงความคิดเห็นของคุณ

250 ตัวอักษรที่เหลืออยู่

Rating of จงหัวโตเป่า ´s customer service

Are you satisfied with จงหัวโตเป่า´s customer service?