ซิกน่า ประกันภัย

ศูนย์บริการ 1758

บริษัทซิกน่าประกันภัย เปิดบริการประกันภัยด้าน การประกันอุบัติเหตุ และ ประกันสุขภาพ โดยให้ความสำคัญในการบริการลูกค้าในการเข้าถึงให้ได้มาที่สุดเพื่อความสะดวกของลูกค้า พร้อมที่จะบริการและพัฒนาการบริหาร ให้ลูกค้าได้ประทับใจ โดยมีการวางแผนกลยุทธ์ให้มีการติดต่อผ่านหลากหลายช่องทาง

Service quality

0%

Rating

00/5

ความคิดเห็น

0

Visits

1873


ลงความคิดเห็นของคุณ

250 ตัวอักษรที่เหลืออยู่

Rating of ซิกน่า ประกันภัย ´s customer service

Are you satisfied with ซิกน่า ประกันภัย´s customer service?