พรีโม พอสโต

ศูนย์บริการลูกค้า 084 035 8544

Primo posto เป็นแหล่งชิม แหล่งช็อปสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูง ที่รายล้อมด้วยไร่องุ่นและขุนเขา อำเภอปากช่อง

Service quality

0%

Rating

00/5

ความคิดเห็น

0

Visits

1685


ลงความคิดเห็นของคุณ

250 ตัวอักษรที่เหลืออยู่

Rating of พรีโม พอสโต ´s customer service

Are you satisfied with พรีโม พอสโต ´s customer service?