ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1572
สำนักงานใหญ่ 022 962 000

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 และได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2520 ปัจจุบันเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเงินให้สินเชื่อและเงินฝากใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคลService quality

0%

Rating

00/5

ความคิดเห็น

0

Visits

1898


ลงความคิดเห็นของคุณ

250 ตัวอักษรที่เหลืออยู่

Rating of ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ´s customer service

Are you satisfied with ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ´s customer service?