บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ศูนย์บริการ 022 907 575

นับตั้งแต่ 28 กันยายน พ.ศ. 2530 ที่ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้น และเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2538 ภายใต้ชื่อย่อทางหลักทรัพย์จดทะเบียน “PL” จนถึงปัจจุบันเรานับเป็นบริษัทดำเนินกิจการ Operating Leasing ที่ใหญ่ที่สุดให้บริการครบวงจรทันสมัยที่สุด และลูกค้าให้ความไว้วางใจจนประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นแห่งแรกของ ประเทศไทย
ภัทรลิสซิ่ง เรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมบริการให้คำปรึกษา บริการจัดหา บริการยานพาหนะสำหรับนิติบุคคล และบริการแก้ไขปัญหาความยุ่ง ยาก ในการจัดการยานพาหนะจำนวนมากในองค์กรของคุณ

Service quality

0%

Rating

00/5

ความคิดเห็น

0

Visits

1923


ลงความคิดเห็นของคุณ

250 ตัวอักษรที่เหลืออยู่

Rating of บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ´s customer service

Are you satisfied with บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)´s customer service?