บริษัท เคที พลาสติก อินดัสตรี้ จำกัด

สำนักงาน 024 281 372
สำนักงาน 028 745 028
สำนักงาน 024 287 190

บริษัท เคที พลาสติก อินดัสตรี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2522 ในนามบริษัท เคทีพลาสติก การพิมพ์ จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เคที พลาสติก อินดัสตรี้ จำกัด ในปี พ.ศ.2544 จากประสบการณ์กว่า 30ปีที่บริษัท เคทีฯ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
ถุงพลาสติกมา เราได้ผลิตสินค่าที่มีคุณภาพส่งให้กับร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านหนังสือ ร้านอาหารและอื่นๆอีกมากมาย และเรายังคงดำเนินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าในต่อๆไป


Service quality

0%

Rating

00/5

ความคิดเห็น

0

Visits

1570


ลงความคิดเห็นของคุณ

250 ตัวอักษรที่เหลืออยู่

Rating of บริษัท เคที พลาสติก อินดัสตรี้ จำกัด ´s customer service

Are you satisfied with บริษัท เคที พลาสติก อินดัสตรี้ จำกัด ´s customer service?