บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน 021 404 000

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) ก่อตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ATC และบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) หรือ RRC ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ให้ควบกิจการของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน

เพื่อให้ PTTAR เป็นโรงกลั่นน้ำมันและผลิตสารอะโรเมติกส์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ยกระดับอุตสาหกรรม และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีของไทย

PTTAR ได้เริ่มจดทะเบียนบริษัท และดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 การควบบริษัทส่งผลให้ PTTAR เป็นโรงกลั่นน้ำมันสำเร็จรูป และเป็นผู้ผลิตสารอะโรเมติกส์รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดยจะมีกำลังการกลั่นรวมสูงถึง 280,000 บาร์เรลต่อวัน และกำลังการผลิตสารอะโรเมติกส์ 2,228,000 ตันต่อปีภายในไตรมาส 1 ปี 2552

PTTAR ดำเนินกิจการโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์อย่างครบวงจร โดยมีการแบ่งเป็นธุรกิจการกลั่นน้ำมันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป และธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์

Service quality

0%

Rating

00/5

ความคิดเห็น

0

Visits

2536


ลงความคิดเห็นของคุณ

250 ตัวอักษรที่เหลืออยู่

Rating of บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) ´s customer service

Are you satisfied with บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)´s customer service?