บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

ศูนย์บริการ 022 954 545
ศูนย์บริการ 022 954 567

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537 แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” และได้ขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกหลายผลิตภัณฑ์ โดยจำแนกเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ดังนี้ กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอาง กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลจัดแต่งทรงผม กลุ่มสินค้าประเภทเสื้อผ้า และกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดนตรี ภายใต้แบรนด์ชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในท้องตลาด อาทิ COVERMARK KMA. KMA PROFESIONAL, SUNGRACE, SHISEIDO POSFESIONAL , BSC HAIR CARE , GUY LAROCHE , GUNZE, RITMULER เป็นต้น

Service quality

0%

Rating

00/5

ความคิดเห็น

0

Visits

1784


ลงความคิดเห็นของคุณ

250 ตัวอักษรที่เหลืออยู่

Rating of บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) ´s customer service

Are you satisfied with บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)´s customer service?