บริษัท วีเอ็นที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สำนักงานบริการ 024 725 460
สำนักงานบริการ 024 725 459

บริษัท วีเอ็นที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกล่องดำบันทึกการใช้งานรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการธุรกิจรถขนส่ง รถเช่า หรือกิจการ ที่ใช้รถ ในการดำเนินงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงใช้รถเฉพาะด้าน เช่น รถขุดตัก รถสำหรับงานก่อสร้าง และรถ Fork Lift
บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจนี้มาเป็นเวลา 3 ปี เดิมเป็นตัวแทนจำหน่าย กล่องดำ จากประเทศอิสราเอล ในนาม Carlog ปัจจุบัน ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นในประเทศไทย ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า V-LOG โดยทีมวิศวกรไทยทั้งหมด ที่มีความชำนาญด้านการออกแบบใช้งานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ด้วยเหตุนี้เราจึงมีความมั่นใจว่า เราจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งตัวอุปกรณ์ ตัวโปรแกรม และการใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด รวมถึง การบริหารหลังการขาย หรือแม้แต่การผลิตอุปกรณ์เสริมพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่างของลูกค้า ได้

Service quality

0%

Rating

00/5

ความคิดเห็น

0

Visits

1746


ลงความคิดเห็นของคุณ

250 ตัวอักษรที่เหลืออยู่

Rating of บริษัท วีเอ็นที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ´s customer service

Are you satisfied with บริษัท วีเอ็นที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด´s customer service?